Національна академія мистецтв України

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВА

контакти
про інститут
структура
наукові видання
співробітники
на головну

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

індивідуальні монографії      колективні монографії      бібліографічні покажчики


Розділи: "збірники наукових праць" та "арт-курсив" перенесені на нову сторінку
Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України безкоштовно надає наукові видання до фондів бібліотек
вищих навчальних закладів та закладів культури. Для отримання просимо надіслати лист-заявку на адресу Інституту: ipsm2@ukr.net


ПРОЕКТ УГОДИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ІНСТИТУТУ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА
З НАУКОВИМИ БІБЛІОТЕКАМИ ГУМАНІТАРНОГО ПРОФІЛЮЗміст

ІНДИВІДУАЛЬНІ МОНОГРАФІЇ

IMG_7025.jpg (11787 bytes)
Повний текст
Ілюстрації
Авраменко О. О.
Терези долі Віктора Зарецького / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 256 с: іл.

Olesya Avramenko
Fate wages of Viktor Zaretzky

Монографічне дослідження творчості відомого українського митця другої половини XX століття Віктора Івановича Зарецького (1925–1990) написане на підставі аналізу творчого доробку майстра та особистих зустрічей і низки інтерв’ю авторки з художником у 1987–1990 рр. Воно уперше комплексно досліджує феноменологічне явище історії образотворчого мистецтва на прикладі творчого розвитку і життєвої драми певної особистості, а також висвітлює трансформацію художньої свідомості в Україні 1950–1980-х.


Безгiн I. Д. Академiки. Життя в мистецтвi / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв Украiни. — К.: ПІІ "Інтертехнологія", ТОВ, 2006. — 168 с.
Зміст
Безгiн І. Д.
Академіки: Життя в мистецтві / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — Ч. 1. — 168 с.: іл.

Igor Bezgin
Academicians: Life in art

Творчі портрети академіків Академії мистецтв України А. В. Чебикіна, В. З. Бородая, Т. М. Голембієвської, В. І. Зноби, О. М. Лопухова, Г. В. Якутовича, М. Ф. Колеси, О. С. Тимошенка, Д. Д. Лідера, М. Ю. Рєзниковича, М. П. Мащенка, Л. С. Міляєвої.


Андрій БЄЛОМЄСЯЦЕВ. Економічні основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України.
Повний текст: Частина 1,2  Частина 3
Бєломєсяцев А. Б.
Економічні основи архітектури / ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2008. — 400 с.

Andriy Byelomyesyatsev
Economic foundations of the architecture

Книга є продовженням студій автора, розпочатих монографіями «Філософські основи архітектури» (К., 2005) та «Правові основи архітектури» (К., 2006), підготовлених та виданих в Інституті проблем сучасного мистецтва АМУ. В цій монографії зроблено спробу розглянути стан і розвиток економічних підвалин архітектури України як форми суспільного буття у чотирьох базових основах: народне господарство як матерія архітектурного розвитку, історико-політичні та соціально-економічні обмеження архітектури й містобудування, економічність архітектури, економіка архітектурної творчості. Монографія розрахована на фахівців у галузі економічних відносин в архітектурно-будівній сфері, студентів ВНЗ і факультетів, котрі вивчають відповідний цикл дисциплін, архітектурознавців, а також буде цікавою широкому загалу читачів, які не байдужі до економічних проблем архітектури. Бібліограф.: 330 поз.


Бєломесяцев А. Б. Правові основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. — Київ: Музична Україна, 2006. — 544 с.
Повний текст
Бєломєсяцев А. Б.
Правові основи архітектури / ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2006. — 544 с.

Andriy Byelomyesyatsev
Judicial foundations of the architecture

Книга є продовженням студій автора, розпочатих монографією «Філософські основи архітектури» (К., 2005). Зроблено спробу систематизувати позитивне право, тобто законодавчу реальність України за станом на 1.09.2006. У ряді випадків проводяться аналогії із законодавством Російської Федерації та США. Головний висновок із систематизації матеріалу полягає в тому, що назріла необхідність розглядати архітектурне право як відносно самостійну галузь права, а переважну більшість державних будівельних норм як норм права, тобто норм, які регулюють стосунки між людьми, а не норм технічних, які регулюють ті або інші виробничі процеси. Інакше кажучи, право є не тільки формою організації архітектурного процесу, але й істотним компонентом змісту архітектурної діяльності. Монографія розрахована на фахівців в галузі правових відносин в архітектурно-будівній сфері, студентів ВНЗ і факультетів, які вивчають відповідні дисципліни, архітектурознавців, а також буде цікавою широкому загалу читачів, які не байдужі до правових проблем архітектури.


Бєломєсяцев А. Б. Філософські основи архітектури / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. - Київ: ІПСМ АМУ, 2005. - 488 с.
Повний текст: Частина 1  Частина 3
Бєломєсяцев А. Б.
Філософські основи архітектури / ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2005. — 488 с.

Andriy Byelomyesyatsev
Philosophical foundations of the architecture

В книзі послідовно, з різних сторін розглядається феномен архітектури та її явища. В колі питань монографії: феноменологія поняття «архітектура», віртуальна реальність, онтологія і гносеологія архітектури, антропологія суб’єкту архітектури, аксіологія, естетика, етика і соціологія архітектури, архітектурна теологія. В розділі «Історіографія» міститься огляд філософських концепцій архітектури протягом її історичного розвитку. Монографія розрахована на студентів архітектурних вузів і факультетів, які вивчають філософські дисципліни, архітектурознавців і мистецтвознавців, а також буде цікавою широкому загалу читачів, які не байдужі до абстрактних проблем архітектури.

Босенко А. В. Время страстей человеческих: Напрасная книга / Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины. - Киев: Издательский дом А+С, 2005. - 352 с.
Повний текст
Босенко А. В.
Время страстей человеческих: Напрасная книга / ИПСИ АИУ. — К.: Издательский дом А+С, 2005. — 352 с.

Oleksiy Bosenko
The time of human passions: Vain book

Книга третья Алексея Босенко, завершающая идеи книг «Реквием по нерожденной красоте» (К., 1992) и «О другом: Симуляция пространств культуры» (К., 1996), представляет самостоятельное исследование, посвященное проблемам трансцендентальной эстетики. Как бывают и умирают бессмертные чувства. Война прекрасного против Красоты. Вырождение философии. Тотальное разложение искусства. Восстание против свободы. Вот далеко не полный перечень вопросов, поставленных в тексте. Книга для тех, кто еще не разучился чувствовать по-человечески в нашем протухшем времени.


Алексей БОСЕНКО. Случайная свобода искусства.
Повний текст
Босенко А. В.
Случайная свобода искусства / ИПСИ АИУ. — К.: Химджест, 2009. — 584 с.

Oleksiy Bosenko
The random freedom of art

Монография «Случайная свобода искусства» представляет собой самодвижущееся развитие текста, хотя и звучит, антифоном перекликаясь с предыдущими произведениями автора и отзываясь им. Это тот редкий случай, когда не новые, а старые идеи и образы, проступая в запамятовавшем настоящем времени, всплывают к поверхности. Это не припоминание, но ожидание того, что нежданно-не-гаданно случайной свободой выпадет как «счастливый случай». Книга посвящена потерям и утратам — этим сказано всё. Почти все. И «почти» очень даже считается. Обращена не ко всем желающим, а только тем, кто вовсе видеть не желает современность, иными словами — ни для кого. Она вся «иными словами», хотя не иносказательно, а несомненно и буквально. Книга эта — «странное стечение обстоятельств», и просто созерцает течение времени в его случайных проявлениях, как потерянное. Навсегда.


Ганна Веселовська. Український театральний авангард
Повний текст
Веселовська Г. І.
Український театральний авангард / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2010. — 368 с.: 16 л. вкл.

Ganna Veselovska
Ukrainian theatre avant-garde

Монографію присвячено дослідженню українського театру 1920-х років, коли експеримент і пошук нових сценічних форм стали основною ознакою творення театрального мистецтва. Відтворюючи тогочасний суспільно-політичний і культурний контекст авторка представляє діяльність численних театральних колективів як з боку естетичного, так і соціально-етичного. На основі широкої джерельної бази, а саме архівних матеріалів, публікацій преси, мемуарних свідчень та наукових розвідок у монографії ретельно досліджуються реалії тогочасного театрального життя, вводиться у науковий обіг велика кількість нових фактів та імен. Зокрема увага дослідниці зосереджена на творчості українських режисерів-новаторів Марка Терещенка, Фауста Лопатинського, Гната Ігнатовича, Леся Курбаса та українському періоді діяльності Бориса Ґлаголіна й Ігоря Терентьєва. Зроблені у роботі фундаментальні узагальнення і висновки є принциповими для розуміння культурно-мистецьких процесів в Україні 1920-х років.


Гринишина М. О. Театр української драматургії. Сучасна та класична українська п'єса на сценах театрів у 1930-х роках. - Київ: Інтертехнологія, 2006. - 283с. + 20 ілюстр.
Гринишина М. О.
Театр української драматургії: Сучасна та класична українська п’єса на сценах театрів у 1930-х роках / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 283 с.: іл.

Maryna Grynyshyna
Theatre of Ukrainian drama: Modern and classic Ukrainian play at the theatre stages at 1930

Уперше в українському театрознавстві комплексно досліджено феноменологічне явище історії національної сцени «Театр української драматургії», що склалося впродовж 1930-х років у великій кількості вистав за сучасною та класичною п’єсою на кону українських театрів. Цікавою часткою цього процесу виявились спектаклі за українською драматургією в театрах Москви та Ленінграду. Із застосуванням тогочасної періодики, архівного, мемуарного, ілюстративного матеріалів докладно реконструйований театральний процес в Україні 1930-х рр.


Гринишина М. О. Містові й світові: Драматургія А. П. Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим сценічним простором.
Повний текст
Гринишина М. О.
Містові й світові: Драматургія А. П. Чехова на українському кону в інтерконтекстуальних зв’язках із світовим сценічним простором / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2008. — 426 с.: іл.

Maryna Grynyshyna
Urban and world: Drama by Anton Chekhov at the Ukrainian field in the inter contextual ties with the world theatre space

Вперше в українському театрознавстві підсумований досвід театру в Україні зі сценічних інтерпретацій драматургії А. Чехова. Також у книзі представлений корпус спектаклів, знакових для того чи іншого етапу світового процесу осягнення чеховської драматургії. Видання розраховане на театрознавців і культурологів.


Гринишина М. О. Театральна культура рубежу ХІХ–ХХ століть: Реалізм. Дискурс / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 344 с.: іл.
Повний текст
Гринишина М. О.
Театральна культура рубежу ХІХ–ХХ століть: Реалізм. Дискурс / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 344 с.: іл.

Maryna Grynyshyna
Theatrical culture turn of the XIX–XX centuries: Realism. Discourse
ISBN 978-966-136-113-2

У монографії вперше у вітчизняному театрознавстві шляхом формально-логічних умовиводів створено світоглядно-естетичну модель рубежу ХІХ–ХХ ст. з одночасною акцентуацією її окремого — театрального — сегменту. Обрана для дослідження методологія дискурс-аналізу дозволила, по-перше, остаточно відкоригувати мистецтвознавче визначення дискретної та водночас неперервної практики реалізму — на переконання авторки, стильового мейнстріму української духовної культури ХХ ст., по-друге, сформувати український порядок реалістичного дискурсу з урахуванням явищ та артефактів широкого європейського і російського ідейно-мистецького контексту. Дослідження фундоване на емпіричному матеріалі значного обсягу. Це — численні свідоцтва про суспільні та мистецькі події, відгуки критиків на вистави, спогади про творчу діяльність окремих митців та театральних труп, публіцистичний доробок українських драматургів, їхні драматичні опуси тощо. У книзі зокрема проаналізовані індивідуальні творчі манери провідних українських авторів (І. Франка, І. Карпенка-Карого, Б. Грінченка, Л. Яновської, С. Васильченка, Г. Хоткевича, Л. Старицької-Черняхівської, В. Винниченка, Лесі Українки, С. Черкасенка, В. Пачовського, О. Олеся) і представлені варіативні підходи українських постановників до їхньої драматургічної продукції, відтак, — особливості тогочасного процесу естетичної комунікації в українському сценічному мистецтві.
Розрахована на фахівців у галузі театрознавства, історії та теорії культури.

Рецензенти
академік НАМ України, д-р мистецтвознав., проф. І. Д. Безгін
д-р мистецтвознав., проф. Н. В. Владимирова

Відповідальний за випуск
д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. А. О. Пучков


Drofan_19_21_1915_COVER.jpg
Повний текст
Любов Дрофань
Дев’ятнадцяте грудня 1915 року: Один день в історії / За заг. ред. проф. А. О. Пучкова; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2014. — 208 с.: іл.
Lubov Drofan’
December Nineteenth, 1915: One Day in History

ISBN 978-966-136-207-8

19-го грудня 1915 року вперше було виставлено на огляд картину Казимира Малевича «Чорний квадрат», яка й до сьогодні викликає чимало неоднозначних оцінок. Зараз, через сто років, дається спроба окреслити суспільний контекст часу, в якому могла зародитися сама ідея створення такого за-гадкового феномена. Широко залучається писемний матеріал 1915 року — газетні публікації, уривки з листів, щоденників, спогадів, історичних розвідок, а також твори красного письменства.
Для фахівців-мистецтвознавців, а також для широкого кола читачів.

Передмова: д-р мистецтвознав., проф. А. О. Пучков

Рецензенти: д-р мистецтвознав., проф. О. Ю. Клековкін, канд. мистецтвознав., с. н. с. О. С. Ременяка

Zhmyr - VYBRANE - cover front.jpg (11325 bytes)
Жмир В. Ф.
Вибране / Упоряд. О. В. Кунцевська; Ін-т проблем сучасного мистецтва НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 512 с.
Vladimir Zhmyr
Selected Works.
Compiled by Oksana Kuntsevskiy


Пропонована книга репрезентує багаторічний і багатогранний доробок відомого українського філософа і соціолога Володимира Федоровича Жмира (1936–2010), досить повно відбиваючи коло його зацікавлень. Одвічні філософські питання — буття чи небуття, любові та ненависті, врешті сенсу життя, — порушені у статтях останніх років. Натомість знайдеться місце для роздумів і над більш земними питаннями, що їх позитивно та раціонально налаштована частина людства, намагаючись вижити, прагне розв’язати: яким чином слід керувати суспільством, щоб не було ображених, як запобігти такому жахливому явищу, як терор, та інші.
У книзі представлено (у невеликому обсягу) також літературні твори В. Жмира.
Розрахована на фахівців у царині філософії, естетики, літературної творчості.

Рецензенти: Ю. М. Швалб, О. В. Босенко, Н. П. Єрмакова


IMG_7027.jpg (11325 bytes)
Зміст
Зубавіна І. Б.
Екранна культура: Засоби моделювання художньої реальності / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 272 с.: іл.

Iryna Zubavina
Stage culture: Modeling methods of art reality

Монографічне дослідження, в якому простежуються і науково осмислюються найвиразніші тенденції світових екранних процесів у царині художнього опанування часопросторовими координатами аудіовізуального «віртуального» виміру. Зосередившись насамперед на модусах творення й сприйняття «іншої реальності» у кінематографі від доби його зародження до сьогодення, автор залучає до розгляду значний масив кіноматеріалів, спираючись на вагомий корпус теорій авторитетних мистецтвознавців, філософів, психологів, представників інших сфер гуманітарного знання. Видання розраховано на кінознавців, культурологів, фахівців широкого гуманітарного профілю, а також на широке коло шанувальників кіномистецтва. Книга може прислужитися як навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


IMG_7044.jpg (21216 bytes)
Зміст
Зубавіна І. Б.
Час і простір у кінематографі / ІПСМ АМУ. — К.: Щек, 2008. — 447 с.

Iryna Zubavina
Space and time in the cinematograph

Фундаментальне монографічне дослідження, в якому простежуються і науково осмислюються мистецькі процеси кінематографу від його зародження до сьогодення. «Час і простір у кінематографі» с другим, переробленим і розширеним, виданням монографії, що вийшла 2006 року під назвою «Екранна культура: Засоби моделювання художньої реальності (Час і простір у кінематографі)». Видання розраховане на кінознавців, культурологів, фахівців гуманітарного профілю - усіх, кого цікавить історія й теорія кіно. Книга може бути використана як навчальний посібник для викладачів та студентів вищих навчальних закладів.


Ірина ЗУБАВІНА. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті
Повний текст
Зубавіна І. Б.
Кінематограф незалежної України: Тенденції, фільми, постаті / ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2007. — 296 с.: іл.

Iryna Zubavina
Cinema of independent Ukraine: Tendencies, films, personalities

Кінознавець і культуролог Ірина Зубавіна присвятила своє дослідження кінопроцесу в Укра- їні кінця ХХ — початку ХХІ ст. Наукові розвідки провідних тенденцій і аналіз окремих фільмів поєднано з розкриттям особливостей творчих лабораторій кіномитців. Системність підходу, ори- гінальність авторських міркувань та інтерпретаційних версій роблять книгу цікавою не тільки для кінофахівців, а й для широкого кола читачів. Монографія буде корисною і як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю.


Повний текст Єрмакова Н. П.
Березільська культура: Історія, досвід / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 512 с.

Berezilska Culture: History, Experience


ISBN 978-966-136-029-6


Монографію присвячено березільській культурі, яка постала в процесі реформування українського театру Лесем Курбасом (1887–1937). Вперше у вітчизняному театрознавстві феномен цієї культури розглядається в своїй унікальній цілісності і вражаючому структурному розмаїтті на тлі бурхливого мистецького процесу кінця 1910 — початку 1930-х.
У книзі відтворена творча практика Молодого театру (1917–1919), Кийдрамте (1920–1921), Мистецького об’єднання «Березіль» (1922–1926), театру «Березіль» (1926–1933). Особливу увагу приділено аналізу першої української режисерської школи та професійному становленню таких режисерів як Ф. Лопатинський, Б. Тягно, Г. Ігнатович, В. Василько, Я. Бортник, Л. Дубовик, В. Скляренко, Б. Балабан, К. Діхтяренко та ін. Проаналізовано всі вистави цієї режисерської генерації та вистави Л. Курбаса в контексті програмних цілей березільської сценічної культури, актуальної до сьогодні.
Книга розрахована на практиків, теоретиків театру, студентів профільних творчих вишів, а також усіх тих, хто цікавиться історією української авангардної культури.

Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор Ганна Веселовська,
доктор мистецтвознавства, професор Олександр Клековкін


Олена Кашуба-Вольвач
Олександр Богомазов: Автопортрет. — К.: Родовід, 2012. — 108 с.: іл. — (Мала серія українського модернізму)

Olena Kaszuba-Volvach


ISBN 978-966-7845-69-8
ISBN 978-966-7845-74-2

Рецензенти: проф. А. О. Пучков, к. мист. О. В. Сторчай
Рецензія О. В. Сторчай


Олена Кашуба-Вольвач
Українська академія мистецтва: Кн. 1: Історія заснування (березень–грудень 1917). Хронологія подій. Документи / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2014. — 224 с.: іл.

Elena Kaszuba-Volvach
Ukrainian Academy of Art: Bk. 1: History of Establishment (March–December 1917). Timeline of Events. Documents

ISBN 978-966-136-214-6

Монографію присвячено першим крокам становлення вищої мистецької освіти в Україні 1917 року. Дослідження ґрунтується на вивченні та систематизації архівних документів, мемуарних джерел, публікацій преси, що дало змогу створити фактологічну базу для реконструкції організаційного процесу заснування Української академії мистецтва. Представлена автором документально-хронологічна послідовність подій, своєрідне документальне розслідування, дозволяє по-новому осмислити історичне значення створення УАМ як невід’ємної складової загального національно-культурного відродження. Дослідження відображає взаємозалежність етапів організаційного процесу УАМ із загальними громадсько-політичними процесами в революційній Україні.

Рецензенти: акад. М. О. Криволапов, проф. А. О. Пучков, к. мист. О. В. Сторчай


Повний текст Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 800 с.

Olexander Klekovkin THEATRICA: Lexicon


ISBN 978-966-136-036-4

У пропонованому лексиконі наведено майже півтори тисячі гасел, у яких тлумачиться понад три тисячі актуальних термінів театру — його історії, теорії й практики. Особливу увагу приділено історичним витокам сучасного театру та історико-етимологічному аспектові термінології. Видання розраховане на театрознавців, практиків сцени, студентів вищих і середніх профільних навчальних закладів, а також на широке коло поціновувачів мистецтва.

Наукові редактори: академік НАМ України, кандидат мистецтвознавства,
професор Р. Я. Пилипчук, доктор мистецтвознавства, старш. наук. співроб. А. О. Пучков

Рецензенти: академік НАМ України, професор Б. М. Козак,
член-кореспондент НАМ України, кандидат мистецтвознавства, професор Р. Г. Коломієць


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття: Лексикон. — К.: «АртЕк», 2009. — 600 с.

ISBN 966–505–229–2

Лексикон охоплює понад півтори тисячі термінів і понять, в яких зафіксована історія винаходів і відкриттів європейського театру від початків до кінця ХVIII ст. Поряд з історичними подаються терміни, впроваджені мистецтвознавством набагато пізніше, ніж описуване ними явище. Більшість термінів використовується у практиці сучасного театру. В Україні такий лексикон створено вперше. Перше видання цієї праці вийшло друком 2009 року. У другому виданні додано понад сто нових термінів.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Практика сцени. Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К.: АртЕк, 2010. — 448 с.

Це видання є продовженням праці «Theatrica. Лексикон. Старовинний театр від початків до кінця XVIII століття» (2009). У Лексиконі подається понад п’ятсот термінів, які охоплюють найважливіші, з точки зору автора, терміни зі сфери «неточних наук» — «практики сцени» або «сце­но­знав­­ства», як називали цю навчальну дисципліну Всеволод Мейєрхольд і Лесь Курбас.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Морфологія: Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 446 с.

Лексикон є продовженням праць «Theatrica. Старовинний театр від початків до кінця XVIII століття: Лексикон» (2009) і «Theatrica. Практика сцени: Лексикон» (2010). У праці подається понад п’ятсот сімдесят термінів, які охоплюють найважливіші, з точки зору автора, театральні системи світу — від античного до постдраматичного театру.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Українські старожитності. XVI — початок ХХ ст.: Матеріали до словника / ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 424 с.

ISBN 978-966-2576-11-5

Основна мета чергової праці серії «Theatrica» — допомогти українського театру самому розповісти про себе — мовою власних термінів і понять, які побутували на етнічній території України у XVI — на початку ХХ ст.
У виданні вміщено понад дві тисячі театральних термінів, виразів і сталих зворотів, які віддзеркалюють особливості театральної свідомості і сценічної практики минулого.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: Histrionia: Лексикон / ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2011. — 216 с.

ISBN 978-966-2576-24-5

Цим виданням продовжується серія лексиконів «Theat­rica»: «Старовинний театр від початків до кінця XVIII століття» (2009), «Практика сцени» (2010), «Морфологія» й «Українські старожитності» (2011).
У Лексиконі подається понад чотириста термінів з історії видовищної культури антич­ності, у контексті якої відбувався розвиток сценічного мистецтва.


Клековкін О. Ю.
Хвала Герострату! Панегирики, эпитафии, а также прочие творения о славных деяниях великих мужей, и не только / Предисл. С. Г. Васильева; ИПСИ НАИ Украины. — К.: Арт Економи, 2011. — 320 с.

ISBN 978-966-2576-08-5

Юбилейные оды, панегирики, эпи­та­фии, а также прочие творения, собранные в этой книжице, представляют скромную попытку подражания древним — в надежде возродить классические жанры прикладной истории, актуализировавшиеся в нашей сегодняшней жизни. Книжка предназначена для читателей, интересующихся социальной историей искусства.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA: АНТИТЕАТР / Ідеї. Винаходи. Форми: Хронолексикон / ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2012.

У шостому лексиконі з серії «Theatrica» здійснена спроба систематизувати основні поняття сценічного мистецтва другої половини ХХ ст., доби Другої реформи театру, другої хвилі авангарду (неоавангарду).
Особливість праці визначена тим, що виклад основ­них системних ідей і винаходів нового театру здійснено, головним чином, на базі невідомих або маловідомих українському читачеві джерел, а самі терміни подаються у хронологічній послідовності, що й визначає спосіб організації матеріалу, а врешті, й специфічний жанр видання — хронолексикон.


Клековкін О. Ю.
THEATRICA / АРХІТЕКТУРА ДРАМИ: Історико-термінологічний конспект / ІПСМ НАМ України. — К.: Арт Економі, 2012. — 88 с.

ISBN 978-966-2576-38-2

У пропонованій праці здійснено спробу накреслити історичний лабіринт термінів, пов’язаних з уявленнями про структуру драми від Аристотеля до Гегеля і Фрайтага, котрі заклали підґрунтя методу дійового аналізу.
Проблема — у пошуку відповіді на запитання: що таке історичні уявлення про структуру драми Аристотеля, Доната, Скалігера, Фрайтага, та інших теоретиків — відкриття універсального закону чи один з винаходів?
Всупереч поширеній думці про універсальний характер структури, накресленої Аристотелем, концепції пізніших теоретиків істотно відрізнялися від викладеної у "Поетиці", про що свідчать як зміни термінів, так і коливання їхньої семантики у бік розширення, звуження або підміни під впливом проинципів логіки, риторики, філософії, техніки "гарно скроєної драми" тощо. У переспективі це примушує ставии питання про зв’язок між історичними формами театру, його методологією і технологією.


Клековкін О. Ю.
Даниил Лидер: Человек и его пространство / Из воскресных бе­сед с Даниилом Данииловичем Лидером, записанных в его белой мастерской в 1994 – 1999 годах Александром Клековкиным / ИПСИ НАИ Укра­и­ны. — К. «Арт Економи», 2012. — 88 с.
Повний текст Клековкін О. Ю.
Театр при столику. Методологія театрознавства: Подорожній щоденник / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 432 с.

Olexander Klekovkin
Theatre at the table. Methodology theater studies: Travel Diary

ISBN 978-966-136-114-9

Пропоновану розвідку присвячено подорожі довкола столика — письмового столика, при якому, залежно від методу — чи то завдяки крутінню тарілки, чи то завдяки яким іншим пристосуванням — в уяві дослідника-театрознавця з’являються духи театрів. Природа цих марень визначається не лише намірами автора, а й очікуваннями публіки, що зібралася довкола столика.
Здійснено спробу описати класичні й сучасні методи театрознавчого дослідження у зв’язку з методологією літературознавства і мистецтвознавства, простежити зміну аспектів дослідження, залеж-но від потреб сценічного мистецтва і суспільства.
Деякі з аналізованих пам’яток викликали в автора бажання створити до них, за словами Мейєрхольда, низку «смачних ремарок», інші — щоб не ображати ґречну господиню — проковтнути мовчки, із заплющеними очима. Всупереч авторському намірові, у цій вибірковості безперечно виявилося суб’єктивне начало. Але інакше у театрі при столику й не буває.

Науковий редактор
д-р мистецтвознав., старш. наук. співроб. А. О. Пучков

Рецензенти
д-р мистецтвознав., проф. М. Ю. Ржевська
канд. мистецтвознав., проф. В. О. Фіалко


КОЛОМІЕЦЦЬ Р. Г. Традиції, канони і новації українського театру:
Повний текст
Коломієць Р. Г.
Традиції, канони і новації українського театру: Початок XIX — початок XX ст. / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2008. — Кн. 1. — 136 с.: іл.

Rostyslav Kolomiyets
Traditions, canons and innovations of the Ukrainian theatre: beginning of the 19th century — beginning of the 20th century

Дослідження Р. Г. Коломійця присвячене динаміці розвитку українського театру від початку ХІХ до початку ХХ століть (книга І) і від початку ХХ до початку ХХІ століть (книга ІІ).   Пропонується такий ракурс дослідження, коли театральні традиції розглядаються діалектично: вони стають надійною опорою для подальшого розвитку театру, але, трапляються, й обертаються закостенілими канонами, які гальмують театральний поступ. Із введенням до наукового обігу нової фактографії, у тому числі невідомих досі спогадів учасників і свідків історичних театральних подій, стало можливим переосмислити — доповнити, уточнити, а подекуди й спростувати — усталені уявлення про зміст і особливості української театральної історії.


Криволапов М. О. Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Книга перша: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. - Київ: Видавничий дім А+С, 2006. - 268 с.: іл.
Повний текст
Криволапов М. О.
Про мистецтво та художню критику України ХХ століття: Вибрані статті різних років. Кн. І: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні ХХ століття / ІПСМ АМУ. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — 268 с.: іл.

Mykhailo Kryvolapov
On the art and art critique of Ukraine in the 29th century: selected article of different years. Vol. I: Formation and development of the national art school and art research science in the Ukraine of the 20th century

У виданні зібрано статті академіка М. О. Криволапова різних років, що віддзеркалюють шляхи формування і розвитку української мистецької школи і художньої критики ХІХ-ХХ ст. Адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам та широким колам мистецької громадськості.


Obl_Roma.png (12285 bytes)
Повний текст
Кулаковский Ю. А.
История римской литературы от начала Республики до начала Империи в конспективном изложении / Издание подготовил А. А. Пучков; ИПСИ АИУ. — К.: Издательский дом А+С, 2005. — 326 с. [LXVI, 260 с.]: ил.

Yulian Kulakovsky
History of the Roman Literature from begin Republics before begin Empires in Concise Interpretation

Труд профессора Университета св. Владимира Юлиана Андреевича Кулаковского (1855–1919) является конспектом лекций по истории римской литературы, выпущенным в Киеве в 1912 г. иждивением студентов-филологов Университета и слушательниц Высших женских курсов под заглавием «Пособие к лекциям по истории римской литературы». Первое издание было литографированным и оказалось библиографической редкостью.
Проф. Кулаковский обзирает периоды «Литература Республики» и «Литература Империи», начиная с темных веков и завершая рассмотрением творчества Овидия — Золотым веком императора Августа. Научная эрудиция, живой язык и занимательность изложения ставят работу в ряд лучших пособий по изучению истории римской словесности, подготовленных одним из лучших ее знатоков рубежа XIX–XX столетий.
Вступительная статья А. А. Пучкова вводит читателя в бытийный и бытовой контекст создания проф. Кулаковским данного текста. Издание продолжает серию публикаций сочинений Ю. А. Кулаковского на разные темы («История Византии» в 3 т., 3-е изд., СПб., 2003–2004; «Избранные труды по истории аланов и Сарматии», СПб., 2000; «Эсхатология и эпикуреизм в античном мире», СПб., 2002).
В приложении помещены рецензии на труды Ф. Ф. Зелинского, Г. Э. Зенгера и М. С. Корелина, тематически связанные с содержанием лекционного курса.
Представлена вся известная составителю иконография Ю. А. Кулаковского.
Книга адресована тем, кто интересуется историей словесности, а равно студентам филологических факультетов и отделений классической филологии.

Рецензенты: П. Я. Махлин, Ю. Л. Мосенкис


Повний текст
Natalia Moussienko
Kyiv Art Space / Woodrow Wilson International Center for Scholars. — Washington, D.C., 2013. — 26 p.

ISBN 978-1-938027-26-0

Дослідження дає можливість англомовному читачеві ознайомитися з творенням художнього простору міста, зокрема з тенденціями public art в Києві, в період між двома українськими революціями 2004 і 2013/14 рр. Аналізуються роботи в публічному просторі таких художників, як В. Сидоренко, О. Чепелик та Г. Вишеславський. Робота виконана в рамках співпраці ІПСМ з Інститутом Кеннана Міжнародного центру підтримки науковців імені Вудро Вілсона у Вашингтоні та Програмою міжнародних академічних наукових обмінів імені Фулбрайта.
Видання адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам і широкому загалу мистецької громадськості.


Повний текст
Natalia Moussienko
Наталія Мусієнко
Мистецтво Майдану / ІПСМ НАМ України. — К.: Р. К. Майстер-принт, 2015. — 96 с.: іл.

Natalia Moussienko
Art of the Maidan

ISBN 978-617-7110-36-0

У монографії досліджено вибух мистецької креативності у всій її різноманітності під час Революції Гідності на Майдані 2013–2014 років у Києві, а також художню специфіку Мандрівної виставки народженого Майданом мистецтва, що подорожує Україною і Сполученими Штатами Америки. Видання розраховане не всіх, хто цікавиться цим пасіонарним періодом в історії України.
Видання стало можливим завдяки підтримці Програми імені Фулбрайта в Україні, Київського офісу Інституту Кеннана, Благодійної організації "Українське Фулбрайтівське коло".

Petrova - TRETYE OKO - Cover.jpg
Повний текст
Ольга Петрова
Третє Око: Мистецькі студії (Монографічна збірка статей) / ІПСМ НАМ України. —
К.: Фенікс, 2015. — 480 с.: іл., кольор. вкл.: XL с. — ISBN 978-966-136-283-2

Olga Petrova
Third Eye: Art studies (Monographic collection of articles)

Монографічна збірка статей професора Ольги Миколаївни Петрової «Третє око: Мистецькі студії», що є науковим виданням Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України, має на меті показати та проаналізувати складну структуру сучасного художнього процесу в Україні. Аналітично-критичні розвідки унаочнюють поліваріантність творчого пошуку майстрів, контрасти їхніх індивідуальних програм та засвідчують широку палітру суб’єктивних мистецьких підходів до формування поняття «сучасне мистецтво». Автор у статтях, написаних у період 2005–2015 років, аналізує співіснування на мистецькому полі низки тенденцій: ретроавангарду, постмодернізму та актуального мистецтва. Простежено індивідуальні шляхи самореалізації митців 1990–2000-х в умовах творчої свободи. Компаративістський метод дослідження (біографічний, мистецтвознавчий, культурологічний) забезпечує легке сприйняття зовсім не простих проблем, порушених автором. Збірка «Третє око» сприятиме осягненню бурхливих процесів у пост-постмодерному мистецтві України на межі ХХ–ХХІ століть. Видання розраховане на фахівців-теоретиків, практиків мистецтва та на загал його шанувальників.

Рецензенти: академік М. В. Попович, професор А. О. Пучков

IMG_7020.jpg (12285 bytes)
Повний текст
Пінчевська Б. М.
Творчість єврейських художників Східної Галичини 1900–1939 років. —
Корсунь-Шевченківський: Всесвіт, 2013. — 220 с.: іл.

Bohdana Pinchevska
Creativity Jewish artists of Eastern Galicia 1900–1939 years.

ISBN 978-966-2652-00-0


IMG_7020.jpg (12285 bytes)
Повний текст
Протас М. О.
Українська скульптура XX століття / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 278 с: іл.

Maryna Protas
Ukrainian sculpture of the 20th century

Дослідження ставить за мету розгляд еволюційних етапів формування української школи пластики XX століття у контексті світового образотворчого мистецтва. Розраховане на фахівців художньої культури й образотворчого мистецтва.


IMG_7020.jpg (12285 bytes)
Повний текст
Протас М. О.
Скульптурные симпозиумы Украины: Стилистико-парадигмальная эволюция /ИПСИ НАИ Украины. — К.: Феникс, 2012. — 400 с.: ил.

Maryna Protas
Sculptural Symposiums of Ukraine: Stylistic and Paradigmatic Evolution

ISBN 978-966-136-038-8

Монография исследует культурологический спектр проблем пленэрного движения скульпторов, являющегося важным элементом культурного диалога современности. исторические ретроспекции стилистико-парадигмальной эволюции ландшафтной пластики раскрывают специфику скульптурных пленэров, модернизирующих художественную жизнь Украины последней трети ХХ в. и презентующих отечественную школу пластики на международных скульптурных симпозиумах рубежа миллениума. Автор, опираясь на значительный корпус научной аргументации, анализирует особенности образно-пластического мышления украинских скульпторов, отыскивая универсальные формообразующие императивы и принципиальные самоидентификационные эстетические установки, отличающие отечественные симпозиумы от зарубежных.
ие рассчитано на специалистов в области художественной культуры, искусствоведов, критиков, студентов гуманитарных вузов и всех интересующихся вопросами искусства и культуры современности.

Печатается по решению Ученого совета ИПСИ НАИ Украины от 15.11.2012, прот. № 8

Рецензенты: акад. НАИ Украины, д-р искусствоведения, проф. А. К. Федорук,
д-р филос. наук, проф. М. А. Шкепу,
д-р искусствоведения, старш. науч. сотр. А. А. Пучков


Obl_Goroda.png (12285 bytes)
Повний текст
Пучков А. А.
Города: От библейских времен до средневековья / ИПСИ АИУ. — К.:
Издательский дом А+С, 2005. — 280 с.: ил.

Andriy Puchkov
Cities: From Biblical Times before Muddle Ages

В книге собраны очерки о городах древнего мира и раннего средневековья. Архитектура понимается здесь как форма общественного бытия (в отличие от искусства как формы общественного сознания), что включает быт, нравы, постройки, пространства; город понимается как форма территориальной организации общества, связанная с государством как формой его социальной организации. Каждый город рассматривается автором и как организованное архитектурной формой пространство расселения, и как художественное и историческое тело, то есть как некий мир. Автор стремился рассказать о городе как произведении истории так, чтобы у читателя возник эффект присутствия в нем.
Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей мировой культуры, архитектуры и градоустроения.


Андрей ПУЧКОВ. Архитектурно-культурологические очерки: Феномены, явления, вещи.
Повний текст
Пучков А. А.
Архитектурно-культурологические очерки: Феномены, явления, вещи / ИПСИ АИУ. — К.: Феникс, 2008. — 176 с.: ил.

Andrei Puchkov
Architectural and culture studies articles: Phenomena, appearances, objects

В книге сосредоточены семь архитектурно-культурологических очерков, объединенных принципом обсуждения разного рода феноменов, явлений и вещей в их историко-культурном бытии. Архитектуроведческое письмо, в котором строительным материалом является слово, а не камень (как при создании архитектурной формы), автор упорно полагает принципиально литературоцентричным, а все, что с его помощью сказано, - архитектуроцентричным. Лишь таким замысловатым образом две искусственно разобщенные отрасли могут обогатить друг друга: породить образ, отличный от формы, которой он вызван. Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей мировой культуры, архитектуры и градоустроения.


Пучков А. А. АРХИТЕКТУРОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ: ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ. - Киев: Издательский дом А.С.С, 2005. - 680 с.: ил. (Украинская академия архитектуры; Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины)
Повний текст  Персоналії
Пучков А. А.
Архитектуроведение и культурология: Избранные статьи / Украинская академия архитектуры; ИПСИ АИУ. — К.: Издательский дом А+С, 2005. — 680 с.: ил.

Andrei Puchkov
Architecture Studies and Cultural Studies: Selected Articles

Cборник составили публикации А. Пучкова за пятнадцать лет (1989-2004 гг.), частично появившиеся в научных изданиях и профессиональной периодике. В посвященных разным вопросам архитектуроведения и культурологии работах раскрываются малоизвестные или не привлекавшие внимания исследователей аспекты развития архитектуры как формы общественного бытия в контексте ее историко-культурного становления. Все работы заново отредактированы, некоторые дополнены и исправлены. Тематика статей носит и публицистический, и научно-популярный, и даже просто научный характер - не обязательно в области архитектуроведения. Это обстоятельство позволяет рекомендовать книгу широкому кругу читателей. Книга дополнена библиографией автора.


Пучков А. А. Очерки о древних и раннесредневековых городах: к поэтике античной архитектуры / Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины. - Киев: Музична Україна, 2006. - 348 с.
Зміст  Повний текст
Пучков А. А.
Очерки о древних и раннесредневековых городах: К поэтике античной архитектуры / ИПСИ АИУ. — К.: Музична Україна, 2006. — 348 с.

Andrei Puchkov
Articles on the Ancients and early Medieval cities: On the poetry of the Ancient architecture

Книгу составляют историко-культурные очерки о древних и раннесредневековых городах, написанные по облюбованному автором принципу рассмотрения форм градостроительства и архитектуры в контурах поэтики античной архитектуры. Архитектура понимается здесь как форма общественного бытия (в отличие от искусства как формы общественного сознания), что включает нравы, постройки, пространства, быт; город понимается как форма территориальной организации общества, связанная с государством как формой социальной организации общества. Каждый город рассматривается и как организованное архитектурной формой пространство расселений, и как художественное и историческое тело, то есть как некий мир. Рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей мировой культуры, архитектуры и градоустроения.


Андрей Пучков. Sine quibus non: Портреты [Альбом линогравюр] / Институт проблем современного искусства Академии искусств Украины. - Киев: Издательский дом А+С, 2006. - 64 с.: ил.
Повний текст
Пучков А. А.
Sine quibus non: Портреты [Альбом линогравюр] / ИПСИ АИУ. — К.: Издательский дом А+С, 2006. — 64 с.: ил.

Andrei Puchkov
Sine quibus non: Portraits [Album of linogravures]

В альбоме представлены авторские линогравюры 1990-1993 гг.


Андрей ПУЧКОВ. Поэтика античной архитектуры.
Повний текст     Ілюстрації
Пучков А. А.
Поэтика античной архитектуры / ИПСИ АИУ. — К.: Феникс, 2008. — 992 с.: XXXII л. ил.

Andrei Puchkov
Poetry of the Ancient architecture

Предложен и обоснован герменевтико-семиотический подход к архитектуроведческому исследованию (поэтика архитектуры) и изучению культурных явлений античности как системы архитектурной организации форм материального мира с точки зрения взаимосвязи жизнедеятельности человека с ее пространственным оформлением, отраженными в архитектурной форме и тексте об этой форме (поэтика античной архитектуры). Предложен и обоснован идио-номографический метод архитектуроведения. Выявлены общественно-культурные основания архитектурного (а не историко-культурного) процесса в античном мире, прослежено их соотношение со становлением архитектурной формы. Обоснован и использован принцип художественно-пластической телесности (как основной конструкционный принцип построения культуры античного мира) применительно к архитектурно-градостроительной деятельности эллинов, а также разработан подход к анализу античного мировоззрения как обобщенной тектонической системы порождения материальных и духовных форм культуры. В книге нашли освещение вопросы становления соматических представлений в античной философской культуре, особенностей телесного характера античного мифологического пространства; метафора и метонимия как источник архитектурной терминологии, «античный архитектор», световой столп, колонна, ордер, цвет и фронтональность (как основной прием композиционной организации произведений античной культуры), греческий полис и римский померий и проч. Архитектурная форма рассмотрена как онтологическая повседневность и организованный хаос бытия. Рассчитана на специалистов в области архитектуроведения и культурологии.


Андрей ПУЧКОВ. Эрехтейон и его кариатиды: Идио-номографический этюд.
Повний текст
Пучков А. А.
Эрехтейон и его кариатиды: Идио-номографический этюд / ИПСИ АИУ. — К.: Феникс, 2008. — 106 с.: ил.

Andrei Puchkov
Erechtheion and its caryatids: Idio-nomographyc descriptions

Выдвигается и обосновывается гипотеза, оправдывающая сообщение Витрувия, что в кариатидах следует видеть пленных карийских женщин. Автор приходит к выводу, что кариатиды Эрехтейона (портик Пандросеон), образы кариек, устроены на южной стене храма в назидание врагам как зримый символ разрушенного Ксерксом и не восстановленного Периклом Гакатомпеда; как архитектоническая маркировка «выражения/сокрытия» выхода из Пандросеона, который использовался для выноса неких сакральных предметов, участвовавших в афинских прадзниках Плинтерии, Каллинтерии и особенно Аррефории, что были связаны с культом Афины Градодержицы, и, вероятно, в малой степени - в Панафинеях, главные события которых разворачивались на восточной площадке Акрополя и были связаны с культом Афины Девы. Рассчитана на интересующихся историей мировой культуры, архитектуры и градоустроения.


Андрей ПУЧКОВ. Адольф Сонни, киевлянин: К истории классиче! ской филологии в Императорском университете св. Владимира
Повний текст
Пучков А. А.
Адольф Сонни, киевлянин: К истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / Послесл. А. Ю. Клековкина; ИПСИ НАИ Украины. — К.: Феникс, 2011. — 296 с.: ил.

Andrei Puchkov
Athaulfus Sonniy, citizen of Kiev: Оn the history of classic philology in Saint Vladimir Emperor’s University

В первой части книжки предложен очерк биографии и научно-служебной деятельности профессора Университета св. Владимира по кафедре классической филологии, доктора греческой словесности, действительного статского советника Адольфа Израилевича Сонни (1861–1922). Освещены ученые контакты персонажа с его коллегами и студентами, современниками и потомками (Ю. А. Кулаковский, Т. Д. Флоринский, В. П. Клингер, В. Ф. Асмус, Я. Э. Голосовкер, П. П. Блонский и др.). Вторая часть содержит несколько труднодоступных ныне публикаций Сонни «и вокруг»: рецензию Фр. Кауэра на диссертацию о массилийцах, лекцию Сонни о Дионе Хрисостоме, рецензии на разные сочинения и программный фольклористический труд 1906 года «Горе и Доля в народной сказке». Книжка приурочена к 150-летию со дня рождения ученого. Рассчитана на узкий круг специалистов, интересующихся историей классической филологии в России, историей гуманитарной культуры и этнографией.


Андрей ПУЧКОВ. Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины
Повний текст
Пучков А. А.
Культура антикварных несходств: Силуэты. Профили. Личины / ИПСИ НАИ Украины. — К.: Феникс, 2012. — 448 с.: ил.

Andrei Puchkov
The Culture of the Antiquaria Differences: Silhouettes. Profiles. Masks

Этюды, собранные в книжку, посвящены четырем темам: взаимодействию
А. Г. Габричевского с искусствоведческим наследием Гёте; творческим и мировоззренческим контактам философа Вл. Соловьёва и филолога-классика
Ю. А. Кулаковского; биографическим подробностям, связанным с предполагавшимся назначением Юлиана Кулаковского на разные ответственные должности в начале
1900-х, и, наконец, коллизии с употреблением украинского языка на XI Археологическом съезде в Киеве (август 1899 г.).
Рассчитана на узкий круг специалистов, интересующихся историографией украинской и российской гуманитаристики второй половины XIX — первой половины ХХ вв., историей искусствоведения и культурологией.

Рецензенты: Л. А. Дрофань, А. Ю. Клековкин


Андрей ПУЧКОВ. Нариc історії архітектурознавства / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 196 с.: 79 іл.
Повний текст
Пучков А. О.
Нариc історії архітектурознавства / ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 196 с.: 79 іл.

Andrei Puchkov
Essay on the history of architectural theory

ISBN 978-966-136-038-8

Книжка містить огляд основних напрямів становлення європейського архітектурознавства як окремої логоцентричної дисципліни гуманітарного циклу від часів античності.
Для студентів і аспірантів гуманітарних факультетів і кафедр, фахівців з теорії й історії культури, архітектурознавців.

Рецензенти: О. Ю. Клековкін, М. Р. СелівачовПучков А. А.
"Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках / Послесл. Алексея Босенко. — К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. — 216 с.: илл., цв. вкл.: 16 с.

Andrei Puchkov
"Kiev" by Osip Mandelstam in the Tones, the Notes, the Pictures

ISBN 978-966-378-395-6

Предложен опыт интонационного историко-культурного (комплексного, калейдоскопического) комментария бытовых реалий, литературных и художественных аллюзий в очерке Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938) "Киев", написанном в мае 1926 г. и опубликованном в Ленинграде. Картинки, "национализирующие" приметы времени, — тоже часть комментария.
Для некиевлян и киевлян, для мандельштамоведов и киевоведов.

Рецензент: Александр Клековкин
Издатели: Константин Сигов и Леонид Финберг
Повний текст
Пучков А. А.
О текстах, контекстах и предосудительностях: Пять литературоведческих забав /
ИПСИ НАИ Украины. — К.: Феникс, 2016. — 128 с.: ил.

Andrei Puchkov

About the Texts, Contexts and Reprehensible: Five Literary Amusements
ISBN 978-966-136-326-6

Собраны эссе, представляющие опыт сравнительно-истори­ческого (компаративного) расследования нескольких литера­тур­ных фактов, парно-симметрически причастных культурному оби­ходу. Среди авторов рассматриваемых текстов — Андрей Белый и Ман­дельштам, Гоголь и Ильф с Петровым, Фофанов и Блок; сре­ди само­стоятельно «двоящихся» явлений литературы— «Киев» Ман­дельштама, «Катюша» Исаковского и вечность кэмпа.

Рецензенты: д-р филол. наук, проф. Ю. Л. Мосенкис, канд. филол. наук, старш. науч. сотр. Л. А. Дрофань


Олексій РОГОТЧЕНКО. Соціалістичний реалізм і тоталітаризм.
Повний текст
Роготченко О. О.
Соціалістичний реалізм і тоталітаризм / ІПСМ АМУ. — К.: Фенікс, 2007. — 608 с.: іл.

Oleksiy Rogotchenko
Socialist realism and totalitarism

Мистецтвознавче дослідження присвячено українському образотворчому мистецтву та архітектурі 1930–1950-х. Окреслено суспільно-політичне й соціально-психологічне тло, створювану радянськими ідеологами одновекторність розвитку художньої культури та неминучу жорстку залежність митця від цих обставин. Розкрито особливий різновид радянського тоталітаризму в Україні та його несхожість з іншими тоталітарними системами. Вперше усебічно висвітлено особливості художнього процесу у східній та центральній частині України зазначеного періоду з точки зору його сприйняття митцем. Зроблено спробу спростувати міфи про відсутність опору методу соціалістичного реалізму, нав’язаному владою, упродовж другої половини 1930-х. Введено до наукового обігу невідомі раніше документи, художні твори тощо. Розрахована на мистецтвознавців і широкий читацький загал.


Юлия РОМАНЕНКОВА. Мировоззренческие универсалии периодов stilwandlung в мировом художественном процессе.
Повний текст
Романенкова Ю. В.
Мировоззренческие универсалии периодов stilwandlung в мировом художественном процессе / ИПСИ АИУ. — К.: Химджест, 2009. — 276 с: 16 л. вкл.

Yulia Romanenkova
World view universalities of Stilwandlung periods in the world art process

Монография посвящена проблемам изобразительного искусства рубежных эпох, обозначенных как периоды Stilwandel, вопросам смены культурной парадигмы, поиску мировоззренческих универсалий переходных периодов в искусстве, причинам и симптоматике смены художественных стилей, отдельным вопросам стилеобразования. Актуализируются мировоззренческие проблемы кризисных этапов в истории мирового художественного процесса, от античности до эпохи постмодерна. Анализируется маньеризм как состояние творческой личности, рассматривается природа феномена «творческого бесплодия», отдельное внимание уделяется формированию индивидуального метода художников с «маньеристической доминантой». Для искусствоведов, культурологов, специалистов в области философии искусства и художественной критики, преподавателей и студентов.Повний текст
Савчук І. Б.
Камерна музика 1920-х в Україні: Спроба філософського осмислення / І. Б. Савчук ; Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — К. : Фенікс, 2012. — 156 с. : іл.

Igor Savchuk
Chamber music of the 1920s in Ukraine: Trying philosophical reflection

ISBN 978-966-136-039-5

У книжці порушуються питання про вивчення та осмислення камерної музики 1920-х як знакового періоду для становлення українського музичного мистецтва. Автор — старший науковий співробітник лабораторії проблем естетики і культурології ІПСМ НАМ України, кандидат мистецтвознавства, старш. наук. співроб. Ігор Савчук — дає екзистенційну характеристику процесам творення нової музики крізь призму філософсько-естетичних ідей означеного часу.
Вперше здійснено монографічний аналіз раніше невідомих або маловідомих творів Бориса Лятошинського, Ігоря Белзи та польських композиторів Львівської композиторської школи — Тадеуша Зиґфріда Кассерна та Юзефа Коффлєра.
Видання розраховано на фахівців з історії музичного мистецтва, студентів та викладачів мистецьких навчальних закладів, а також на широке коло читачів, які цікавляться проблемами української модерністської культури.

Затверджено до друку постановою Вченої ради ІПСМ НАМ України від 27.09.2012, протокол № 5

Рецензенти: д-р мистецтвознав. М. Д. Копиця, д-р мистецтвознав. О. В. Козаренко


Сіткарьова О. В. Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи. - Київ: Довіра, 2005. - 196 с.: іл.
Сіткарьова О. В.
Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври та її історичного оточення за доби гетьмана І. С. Мазепи / ІПСМ АМУ. — К.: Довіра, 2005. — 196 с.: іл.

Olga Sitkaryova
The architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra and its historical surrounding at the period of Hetman Ivan Mazepa


Сіткарьова О. В. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст.: У 4-х частинах. Частина ІІ. Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола: історичний, архітектурний та мистецький контекст. - Київ: Муз. Україна, 2006. - 232 с.: іл.
Зміст
Сіткарьова О. В.
Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. / ІПСМ АМУ: У 4 ч. — К.: Музична Україна, 2006. — Ч. ІІ: Ансамбль Києво-Печерської лаври за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола: Історичний, архітектурний та мистецький контекст. — 232 с.: іл.

Olga Sitkaryova
Formation of the architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra in the 17th–20th century. Part II: The architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra at the period of Hetman Ivan Skoropadsky and Danilo Apostol: Historical, architectural and cultural context

На підставі архівних джерел вперше визначено особливості формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври та її історичного оточення - Печерська за доби гетьманів І. Скоропадського та Д. Апостола. Текстові матеріали багато проілюстровано кресленнями, документами, натурними фотознімками. Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів, архітектурознавців та широке коло читачів, які цікавляться історією архітектури Києва.


Ольга СІТКАРЬОВА. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII-XX ст.: У 4 ч.
Сіткарьова О. В.
Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. / ІПСМ АМУ: У 4 ч. — К.: Фенікс, 2007. — Ч. ІІІ, т. 1: Архітектурний ансамбль Києво-Печерської лаври 1730-х років у контексті українсько-імперського буття. — 232 с.: іл.

Olga Sitkaryova
Formation of the architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra in the 17th–20th century. Part III, Vol. 1: The architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra in the 1730s within the context of Ukrainian Emperors life

На підставі архівних джерел вперше визначено особливості формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за часів імператриці Анни Іоаннівни (забудови, виконавці, замовники, спонсори) у контексті українсько-імперського буття. Текстові матеріали багато проілюстровано креслениками, реконструкціями, натурними фотознімками. Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів, архітектурознавців та широке коло читачів, які цікавляться історією архітектури Києва.


Ольга СІТКАРЬОВА. Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст.:
Повний текст
Сіткарьова О. В.
Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. / ІПСМ АМУ: У 4 ч. — К.: Хімджест, 2009. — Ч. ІІІ, т. 3: Архітектурно-будівельна діяльність у Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. — 240 с.: іл.

Olga Sitkaryova
Formation of the architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra in the 17th–20th century. Part III, Vol. 3: The architectural and construction activity in Kyiv and Kievo-Pecherska Lavra in 1740–1760

На підставі архівних джерел визначено особливості архітектурно-будівельного процесу в Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. (забудови, виконавці, замовники, спонсори). Текстові матеріали багато проілюстровано креслениками та натурними фотознімками. Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів та широке коло читачів, які цікавляться історією архітектури Києва та Києво-Печерської лаври.Сіткарьова О. В.
Формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври XVII–XX ст. / ІПСМ АМУ: У 4 ч. — К.: Фенікс, 2008. — Ч. ІІІ, т. 2: Архітектурно-будівельна діяльність в Росії та Гетьманщині за часів імператриці Єлизавети Петрівни. — 232 с.: іл.

Olga Sitkaryova
Formation of the architectural ensemble of Kievo-Pecherska Lavra in the 17th–20th century. Part III, Vol. 2: The architectural and construction activity in Russia and Hetmanschina at the period of Yelizaveta Petrivna reign

На підставі архівних джерел визначено особливості архітектурно-будівельного процесу в Києві та Києво-Печерській лаврі в 1740–1760-х рр. (забудови, виконавці, замовники, спонсори). Текстові матеріали багато проілюстровано креслениками та натурними фотознімками. Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів та широке коло читачів, які цікавляться історією архітектури Києва та Києво-Печерської лаври.


Віктор СИДОРЕНКО. Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ-ХХІ століть.
Повний текст
Сидоренко В. Д.
Візуальне мистецтво від авангардних зрушень до новітніх спрямувань: Розвиток візуального мистецтва України ХХ–ХХІ століть / ІПСМ АМУ. — К.: ВХ[студіо], 2008. — 188 с.: іл.

Viktor Sydorenko
Visual art: from avant-garde changes up to the newest trends: Development of the visual art in Ukraine during the 20th and 21st centuries

У виданні вперше у вітчизняному мистецтвознавстві комплексно розглянуто шлях, пройдений візуальним мистецтвом упродовж ХХ - початку ХХІ ст. Усебічно простудійовано явище авангарду початку ХХ ст., мистецько-культурні аспекти еволюції нонконформізму та візуальне мистецтво на перетині новітніх мистецьких парадигм. Монографію доповнено хронологією мистецьких подій. Книга розархована на фахівців у галузі сучасного мистецтва, мистецтвознавців, культурологів, студентів відповідних вищих навчальних закладів та широкий загал читачів.


IMG_7038.jpg (10222 bytes)
Повний текст
Соловйов О. І.
Турбулентні шлюзи: Збірник статей / ІПСМ АМУ. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 192 ст.: іл.

Oleksandr Solovyov
Turbulent gateways

Дослідження присвячене актуальним проблемам сучасного українського образотворчого мистецтва. Розраховане на фахівців у галузі художньої культури та широке коло читачів, що цікавляться проблематикою сучасного мистецтва.


Тимофієнко В. І.
Архітектура і монументальне мистецтво: Терміни та поняття / ІПСМ АМУ. — К.: ІПСМ АМУ; Головкиївархітектура, 2002. — 472 с.

Volodymyr Tymofienko
Architecture and fundamental art: Terms and notions

Широко представлені терміни художньої творчості людства всіх часів, пов’язаної зі створенням життєвого середовища, будівництвом і оздобленням житлових, громадських, виробничих і фортифікаційних споруд, формуванням міських утворень, садово-паркових ансамблів і комплексів, особливостями монументального мистецтва, видами орнаменту. Для багатьох термінів наводяться різні значення і змістові відтінки, відзначено їхнє мовне походження або регіони використання. Розраховано для мистецтвознавців, архітекторів, художників, викладачів і студентів гуманітарних і технічних вузів та широке коло читачів, які цікавляться розвитком художньої культури.


Тимофієнко В. І. Відродження Одеси: Архітектура повоєнного десятиріччя. - К: Музична Україна, 2006. - 484 с., іл.
Зміст
Тимофієнко В. І.
Відродження Одеси: Архітектура повоєнного десятиріччя / ІПСМ АМУ. — К.: Музична Україна, 2006. — 484 с.: іл.

Volodymyr Tymofienko
Renaissance of Odessa: the architecture of the post war period

На підставі архівних джерел вперше показано масштаби руйнувань міста і характер відродження його економіки та культури в повоєнне десятиліття. Схарактеризовано прагнення до планомірного розвитку міської структури, що втілено у генеральному плані та реальній практиці. Висвітлено дбайливе ставлення до культурної спадщини, здобутки одеських зодчих у галузях реставрації та реконструкції пам’яток архітектури. Докладно проаналізовано забудову центральної частини міста житловими, громадськими та виробничими спорудами, відзначено тенденції територіального розвитку міста в південному, південно-західному, західному та північному напрямках, формування селищ, забудову багатоповерховими спорудами. Видання розраховано на архітекторів, мистецтвознавців, істориків, реставраторів, краєзнавців та широке коло читачів, які цікавляться розвитком вітчизняної культури.


Тимофієнко В. І.
Давня Америка: Розвиток архітектури і монументального мистецтва / ІПСМ АМУ. — К.: ІПСМ АМУ, 2004. — 432 с.: іл.

Volodymyr Tymofienko
Old America: Development of the architecture

Визначено основні чинники формування пластичної мови стародавніх народів Центральної і Південної Америки. Показано розвиток архітектури і монументального мистецтва тольтеків, сапотеків, ацтеків, майя, інків та інших народностей, висвітлені композиційні особливості художніх творів, простежено стильові особливості мистецьких шкіл. Текстові матеріали багато проілюстровано креслениками, реконструкціями, натурними фотознімками, малюнками. Розрахована на архітекторів, художників, мистецтвознавців, архітектурознавців, істориків, студентів гуманітарних вузів, а також широке коло читачів, які цікавляться розвитком світової художньої культури.


Тузов В. О.
Історичний контекст культуротворчих інновацій / ІПСМ НАМ України. — К. : НВП «Інтерсервіс», 2013. — 144 с.

Vladislav Tuzov
Historical context of a culture of innovation

ISВN 978-617-696-176-5

Для осмислення культуротворчих процесів кінця ХІХ — початку ХХ ст., який сам по собі вже вимагає систематизації й оцінки, вкрай актуальним виявляється застосування до аналізу означеного періоду поняття «теоретична інновація», яке фіксує нове ставлення до певного процесу чи явища з урахуванням часової відстані. Йдеться про переоцінку тих висновків, якими протягом кількох десятиліть користувалася українська гуманістика стосовно певного історичного періоду, що можливо завдяки використанню нових джерел інформації та нових методологічних засад аналізу.
Книжка розрахована на науковців та аспірантів гуманітарних і художніх вишів.

Рецензенти — д-р культурології Ю. С. Сабадаш, д-р мистецтвознав. А. О. Пучков


Федорук О. К. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн. / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. - Київ: Видавничий дім А+С, 2006. - Кн. 1: Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. - 260 с.: іл.
Повний текст
Федорук О. К.
Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / ІПСМ АМУ: У 3 кн. — К.: Видавничий дім А+С, 2006. — Кн. 1: Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. — 260 с.: іл.

Oleksandr Fedoruk
Crossings of sign: Selected art research articles. Vol. 1: History and theory of art. Persons. Folk art

Тритомник вибраних мистецтвознавчих статей академіка О. К. Федорука містить його публікації різних років, присвячені актуальним питанням культурології, історії та теорії мистецтв, постатям видатних українських мистців, аспектам розвитку народної творчості та рецензіям на мистецтвознавчо-культурологічні видання. Видання адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам і широкому загалу мистецької громадськості.


IMG_7015.jpg (10027 bytes)
Повний текст
Федорук О. К.
Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / ІПСМ АМУ: У 3 кн. — К.: Фенікс, 2007. — Кн. 2: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. — 360 с: іл.

Oleksandr Fedoruk
Crossings of sign: Selected art research articles. Vol. 2: Ukrainian culture studies. History and theory of art. Persons. Folk art. Reviews.

Тритомник вибраних мистецтвознавчих статей академіка О. К. Федорука містить його публікації різних років, присвячені актуальним питанням культурології, історії та теорії мистецтв, постатям видатних українських мистців, аспектам розвитку народної творчості та рецензіям на мистецтвознавчо-культурологічні видання. Видання адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам і широкому загалу мистецької громадськості.


Олександр ФЕДОРУК. Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті: У 3 кн.
Повний текст
Федорук О. К.
Перетин знаку: Вибрані мистецтвознавчі статті / ІПСМ АМУ: У 3 кн. — К.: Інтертехнологія, 2008. — Кн. 3: Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. — 416 с.: іл.

Oleksandr Fedoruk
Crossings of sign: Selected art research articles. Vol. 3: Persons. Ukrainian culture studies. History and theory of art. Persons. Folk art. Reviews

Тритомник вибраних мистецтвознавчих статей академіка О. К. Федорука містить його публікації різних років, присвячені актуальним питанням культурології, історії та теорії мистецтв, постатям видатних українських мистців, аспектам розвитку народної творчості та рецензіям на мистецтвознавчо-культурологічні видання. Видання адресоване мистецтвознавцям, художникам, студентам і широкому загалу мистецької громадськості.


Віктор ЧЕПЕЛИК. Бесіди про українську архітектуру / За заг. ред. А. О. Пучкова; Редкол.: З. В. Мойсеєнко-Чепелик, А. О. Пучков, О. В. Чепелик; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: 155 іл.
Повний текст
Чепелик В. В.
Бесіди про українську архітектуру / За заг. ред. А. О. Пучкова; Редкол.: З. В. Мойсеєнко-Чепелик, А. О. Пучков, О. В. Чепелик; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 224 с.: 155 іл.

Victor Chepelyk
Conversations about Ukrainian architecture

Видання містить цикл бесід академіка Української академії архітектури, лауреата Державної премії України в галузі архітектури, почесного доктора НДІТІАМ, кандидата архітектури, професора Віктора Васильовича Чепелика (14.03.1927–14.05.1999) про українську архітектуру XIV–XVIII ст., що були надруковані у багатотиражці Київського інженерно-будівельного інституту упродовж 1989–1991 рр. У додатках подано статті про творчі стосунки В. Кричевського та М. Лисенка, про житлову архітектуру українського архітектурного модерну.
Розраховане на архітектурознавців, культурологів, аспірантів і студентів творчих факультетів вищих і середніх навчальних закладів.

Рецензенти: О. Я. Боднар, Н. М. Кондель-Пермінова

Оксана ЧЕПЕЛИК. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх тех нологій, або Мультимедійна утопія.
Повний текст
Чепелик О. В.
Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / ІПСМ АМУ. — К.: Хімджест, 2009. — 272 с.: іл.

Oksana Chepelyk
Interaction between the architectural spaces of the contemporary art and newest technologies, or multimedia utopia

У монографії висвітлено типологічні, архітектурно-просторові та сутнісні характеристики взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій, закономірності формування суспільного простору та особливості процесів, що характеризують зміни культурного пейзажу і семантичну мутацію середовища, викликану впливом інформаційно-комунікаційних технологій, які призводять до фундаментального переосмислення, визначення й організації простору і виступають каталізатором соціокультурних трансформацій. Видання подає переосмислення функціонування суспільного просто ру за умов парадигматичних змін глобалізованого світу, залучаючи дослідження практик соціальної скульптури і методів public art з використанням новітніх технологій, спираючись на праці мислителів і практиків, чиє бачення, формулювання та проекти є основними для соціальної сфери. Монографія розрахована на мистецтвознавців, культурологів, архітектурознавців, фахівців в галузі суспільних наук та студентів вищих навчальних закладів і факультетів, які вивчають відповідні дисципліни, а також на широкий загал читачів, які зацікавлені в отриманні критичного знання та не байдужі до художнього опору процесу переприсвоєння світу всередині глобальної соціальної сфери. Бібліогр.: 301 поз.

Мария ШКЕПУ. Эстетика безобразного Карла Розенкранца.
Повний текст
Шкепу М. А.
Эстетика безобразного Карла Розенкранца / ИПСИ НАИ Украины. — К.: Феникс, 2010. — 448 с.

Maria Shkepu
Aesthetic of ugliness of Karl Rosenkranz

В монографии рассматриваются теоретические, методологические, исторические и искусствоведческие аспекты эстетики безобразного. К этому блоку теоретических очерков представлен перевод «Эстетики безобразного» немецкого философа Карла Розенкранца (1805–1879). Книга рассчитана на философов, культурологов, искусствоведов, всех интересующихся эстетической проблематикой.

Рецензенты: доктор философских наук, профессор Л. Т. Левчук, доктор философских наук, профессор А. П. Воеводин
Научный редактор — кандидат архитектуры, доцент А. А. Пучков


Повний текст
Щербак Ю. В.
Всередині часу: Філософська та мистецтвознавча есеїстка / Упоряд.: Василь Щербак; Редкол.: Ольга Козловська, Іван Кулінський, Андрій Пучков та ін.; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2013. — 200 с.: іл.

ISBN 978-966-136-081-4

Yuri Shcherbak
In Time: Philosophical and Art Essays

Збірник наукових студій Юрія Васильовича Щербака (1958–2012) містить його філософську та мистецтвознавчу есеїстику за останні двадцять років. Майже усі статті, що складають це видання, були вперше оприлюднені у наукових часописах Інституту проблем сучасного мистецтва НАМ України і становлять цікавий шар творчого осмислення й переосмислення за допомогою виразного слова феноменів і явищ контемпорарного українського мистецтва ХХ–ХХІ ст.
Розрахована на науковців, аспірантів гуманітарних і художніх вишів і всіх, кого цікавить сучасний стан мистецької культури.

Затверджено до друку Вченою радою ІПСМ НАМ України від 27.09.2012, протокол № 5

Упорядник — заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, доцент Василь Щербак

Редакційна колегія: Ольга Козловська, Іван Кулінський, Андрій Пучков, Олександр Червінський, Василь Щербак

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

Нариси з історії кіномистецтва України / Редкол.: В.Сидоренко (голова) та ін.; Інститут проблем сучасного мистецтва
Зміст
Нариси з історії кіномистецтва України / ІПСМ АМУ; Ред.- упоряд. І. Б. Зубавіна; Наук. ред. В. Л. Скуратівський, О. С. Мусієнко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, В. Г. Горпенко та ін. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 864 с.: іл.

Articles on the history of Ukrainian cinema art

«Нариси з історії кіномистецтва України» є колективним системним дослідженням, що ставить за мету осягнення складного процесу становлення й розвитку вітчизняного кінематографа протягом ХХ століття. Попри те, що існують видані в попередні десятиліття ґрунтовні праці з історії кіно, незастережним залишається той факт, що кожна епоха потребує свого осмислення історичних процесів і явищ. Ідеєю видання є поглиблення, систематизація знань про історію становлення, розвитку та сучасні тенденції кінематографа України. В основу наукових розвідок покладено логіку та специфіку історичного руху самого кінопроцесу. Концептуальна структуризація теми передбачає не тільки підсумок досвіду досліджень ігрового та неігрового кінематографа, а й організації кіноосвіти, становлення вітчизняних шкіл (операторської, акторської) на визначених хронологічних відтинках, у певних соціокультурних контекстах. Видання може виявитися корисним широкому колу читачів: кінознавцям, культурологам - всім, кого цікавить історія кінематографа. Книга може бути використана як навчальний посібник у межах курсів історії вітчизняної художньої культури для викладачів та студентів вузів.


Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. — Кн. 1. — 544 с.: іл.

Articles on the history of the fine arts in Ukraine in the 20th century

«Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття» є результатом наукових досліджень поступу українського образотворчого мистецтва ХХ та перших років ХХІ століття. Видання ставить за мету поглиблення та систематизацію знань про історію становлення, розвитку й сучасні тенденції образотворчого мистецтва України. Складається з двох книг. У першій книзі аналізується творчий процес і художні явища в Україні 1900-1950-х рр. Пропоновані дослідження демонструють об’єктивну науково-культурологічну й філософсько-парадигмальну картину аналізованих історико-культурних процесів окресленого періоду. Таким чином, вирізняються й отримують обґрунтування основні моделі функціонування українського мистецтва минулого століття. Авторами першої книги є В. Афанасьєв («Мистецьке життя України першої третини ХХ століття: Утворення Української академії мистецтв»), В. Тимофієнко (Ретроспекції та новації в архітектурі початку ХХ століття»), Н. Асєєва («Ремінісценції імпресіонізму в українському живопису ХХ століття»), О. Федорук («Український авангард»), О. Лагутенко («Українська графіка першої третини ХХ століття»), М. Протас («Становлення української школи скульптури першої третини ХХ століття», «Українська скульптура в умовах культу особи»), О. Роготченко («Мистецтво Радянської України 1930-х років (графіка, живопис)»), І. Міщенко («Тенденції культурно-мистецького розвитку Буковини кінця ХІХ - першої половини ХХ століття (до 1940 р.)»).

Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття
Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ століття / ІПСМ АМУ; Ред.-упоряд. О. О. Авраменко; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), О. О. Авраменко, В. Я. Даниленко та ін.: У 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. — Кн. 2. — 656 с.: іл.

Articles on the history of the fine arts in Ukraine in the 20th century

У другій книзі аналізується художній і архітектурний процеси в Україні переважно другої половини ХХ ст. Авторами цієї книги є Л. Смирна («Український мистецький нонконформізм: Історичний і світоглядний виміри»), А. Пучков («Стильоспадкоємність радянської архітектури (1920-ті - початок 1990-х): Спроба побудови соціальної матриці», «Архітектурна практика України у пошуках перерваної традиції: 1991-2006 роки. Парадоксальні спостереження»), Н. Кондель-Пермінова («Українська архітектура 1955-1985 років»), Ед. Димшиць («Український живопис кінця 1950-х - початку 1990-х років»), О. Авраменко («Зміни парадигми функціонування образотворчого мистецтва в Україні 1950-х - 2005-го років»), М. Протас («Відродження культури пластичного мислення в українській пластиці 1955-1985 років», «Українська скульптура 1985-2006 років: Проблеми сингулярної модернізації культури пластичного мислення»), Ол. Босенко («Геронто- современного искусства»), Г. Скляренко («Українське мистецтво другої половини 1980-х - 2000-х років: Події, явища, спрямування»), В. Бурлака («Глобальний реалізм» в українському мистецтві середини 2000-х років»), Г. Вишеславський («Сучасне візуальне мистецтво України періоду постмодернізму»), О. Сидор-Гібелінда («Ad marginem: Українські митці поза напрямами (кінець 1980-х - початок ХХІ століття)»). Видання розраховане на фахівців у галузі художньої культури та широке коло читачів, що цікавляться проблематикою сучасного мистецтва й архітектури.


IMG_7009.jpg (13725 bytes)
Повний текст
Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття / ІПСМ АМУ; Гол. наук. ред., упоряд. М. О. Гринишина; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), І. Д. Безгін, Г. І. Веселовська та ін. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 1054 с.: іл.

Articles on the history of theatre art in Ukraine in the 20th century

“Нариси з історії театрального мистецтва України XX століття” є першою за багато років спробою колективу українських театрознавців комплексно дослідити сценічну практику в Україні ХХ століття, систематизувати факти та явища театрального процесу в Україні зазначеного періоду, виявити та обґрунтувати основні моделі його функціонування в культурному контексті століття. Видання розраховане на широке коло читачів: від спеціалістів з фаху до всіх тих, кого цікавить історія театру та сучасна театральна практика в Україні. Також придатне для використання у якості навчального посібника з курсу історії вітчизняного сценічного мистецтва у спеціалізованих вузах.


Повний текст
Нариси з історії українського дизайну ХХ століття: Збірник статей / ІПСМ НАМ України; За заг. ред. акад. М. І. Яковлєва; Редкол.: В. Д. Сидоренко (голова), А. О. Пучков,
О. В. Сіткарьова та ін. – К. : Фенікс, 2012. – 256 с. : іл.

Articles on the history of theatre art in Ukraine in the 20th century

Збірник містить наукові статті, в яких висвітлено різнобічні питання природи, сутності, морфології, художніх функцій та історії становлення українського дизайну в Україні
ХХ століття.
Видання розраховане на фахівців у сфері дизайну, аспірантів і студентів художніх вишів, науковців у сфері мистецтвознавства і культурології.

ISBN 978-966-136-037-1


IMG_7009.jpg (13725 bytes)
Повний текст
Український театр ХХ століття: Антологія вистав / За заг. ред. М. О. Гринишиної; ІПСМ НАМ України. — К.: Фенікс, 2012. — 944 с.: іл..; вкл.: 16 с.

Ukrainian Theater of the Twentieth Century: An Anthology of Performances


ISBN 978-966-136-024-1

Фундаментальне видання доповнює і деяким чином продовжує «Нариси з історії театрального мистецтва України ХХ століття», підготовлені відділом театру та музичної культури ІПСМ НАМ України (К., 2006). Праця є безпрецедентним за формою та обсягом представлено матеріалу зібранням театрознавчих «портретів» вистав театрів України ХХ – початку ХХІ століття.
Розраховане на широке коло читачів: від спеціалістів з фаху до всіх тих, кого цікавить історія театру та сучасна театральна практика в Україні. Воно також придатне для використання як навчальний посібник з курсу історії вітчизняного сценічного мистецтва у спеціалізованих вузах.

Рецензенти: академік НАМ України Ігор Безгін,
доктор мистецтвознавства, професор Альбіна Овчинникова.


БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ


Андрей Пучков: Библиографический указатель за двадцать лет
Повний текст
Андрей Пучков: Библиографический указатель за двадцать лет

Сост. Е.Ю. Ненаше ва; Вступ. ст. Е. Ю. Ненашевой, А. В. Босенко;
Редкол.: Г. А. Войцеховская (пред.), Б. Л. Ерофалов, Ю. Л. Мосенкис и др.; Инт проблем совр. исква Акад. искв Украины; Гос. науч. архит.строит. бка им. В. И. Заболотного. — К.: Изд. дом А+С, 2009. — 92 с.: ил. УДК 016:72+72.032:016

Издание содержит хронологический указатель опубликованных сочинений, титульноредак торских, редакционных и издательскокорректорских трудов архитектуроведа, культуролога, ви зантиниста Андрея Пучкова (р. 4.03.1970, Киев), увидевших свет на протяжении двадцати лет: с 1989го по 2009й год. Указатель предварен статьями Елены Ненашевой, Алексея Босенко и авторской статьей «“Тре буйте долива после отстоя пены”: Вместо автобиографии»; завершен фотоальбомом. Для специалистов в области архитектуроведения и истории культуры.


Мусієнко Оксана Станіславівна: Матеріали до біографії
Повний текст
Мусієнко Оксана Станіславівна: Матеріали до біографії

Авт.-упоряд. Н. Мусієнко за участі Н. Казакової; ІПСМ НАМ України. — К.: Логос,
2014. — 220 с.: іл. — ISBN 978-966-171-825-7.

Видання презентує науковий і творчий доробок українського кінознавця і педагога, члена-кореспондента НАМ України, професора О. С. Мусієнко за більш ніж століття.
Автор вступної статті — академік В. Л. Скуратівський, Автор-упорядник — кандидат філософських наук Н. Б. Мусієнко. Видання розраховане на науковців, а також аспірантів і студентів кінознавчого профілю, всіх, хто цікавиться сучасними науковими розвідками у галузі історії світового й українського кіно, питаннями мистецтвознавства і культурології.


Олександр Касіянович ФЕДОРУК: Біобібліографічний покажчик
Повний текст
Олександр Касіянович ФЕДОРУК: Біобібліографічний покажчик

Упор. Я. Федорук, В. Ханко / Ін-т про б л. су час н. ми с т-ва НАМ Ук раїни. — Київ: ФЕНІКС, 2010. — 126 с.: XXXII л. іл. ББК 85.11-8я1(Федорук)

У покажчику висвітлено основні віхи життя і творчості доктора мистецтвознавства, громадського діяча, академіка НАМ України Олександра Касіяновича Федорука. Представлено його діяльність як журналіста, науковця, викладача, публіциста, багатолітнього голови Національної комісії з питань повернення культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, редактора наукових часописів. Для науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться історією мистецтва.


 Офіційний сайт Національної академії мистецтв України: http://academia.gov.ua


© Інститут проблем сучасного мистецтва, 2005–2012© Modern Art Research Institute, 2005–2012

статистика посещений сайта
Статистика відвідувань